Zatrudnienie wspomagane – słów kilka ogólnie i bardziej szczegółowo

Zatrudnienie wspomagane jest to metoda pracy z osobami z niepełnosprawnościami oraz innymi grupami osób wykluczonych. Celem działań jest umożliwienie im dostępu do pracy i utrzymanie płatnego zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Zatrudnienie wspomagane to koncepcja, która pojawiła się w Ameryce Północnej w latach 70 – tych. W Europie została spopularyzowana pod koniec lat 80 – tych XX wieku. W Polsce znamy ją od dobrych 15 lat i cieszymy się coraz większą popularnością tej wspaniałej metody w coraz szerszych obszarach życia i coraz dalszych zakątkach naszego pięknego kraju.

Poznajmy wspólnie zatrudnienie wspomagane. Korzystając z ogromnego doświadczenia zdobytego przez te lata i usystematyzowanego dzięki pracy organizacji skupionych w Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego dzielimy się tą wiedzą i zapałem. My – trenerzy pracy.

 

Istnieje wiele definicji zatrudnienia wspomaganego, natomiast niezależnie od drobnych różnic definicyjnych, trzy elementy są w niej fundamentalne i niezmienne:

  • praca za wynagrodzeniem, współmiernym do nakładu wykonywanej pracy;
  • praca na otwartym rynku pracy, gdzie osoby niepełnosprawne powinny być zwykłymi pracownikami, z takim samym uposażeniem i zatrudnionymi na takich samym warunkach, jak każdy inny pracownik na tym samym stanowisku;
  • ciągłe wsparcie – indywidualne, zapewniane na podstawie potrzeb osoby pracującej, jak i jej pracodawcy.

 

Jeśli zaciekawiła Cię nasza praca, na kolejnych stronach znajdziesz więcej ciekawych informacji. A jeśli pojawił się cień myśli, by skontaktować się z nami – zapraszamy, zrób to koniecznie!