Zatrudnienie wspomagane – proces wsparcia

Proces wsparcia jest tak istotnym mechanizmem całej idei oraz samej usługi zatrudnienia wspomaganego, że postanowiliśmy przybliżyć nieco jego etapy w oddzielnym rozdziale naszej strony.

W celu realizacji wartości i zasad przewodnich zatrudnienia wspomaganego stosowany jest w Polsce pięcioetapowy proces wsparcia osoby z niepełnosprawnością. Dowiedziałeś się (dowiedziałaś się) o tym już wcześniej.

Pierwszym etapem jest zaangażowanie. My zawarliśmy w tym etapie takie działania, jak:

 • rekrutacja do udziału w programie zatrudnienia wspomaganego (tak, rekrutacja osób z niepełnosprawnością);
 • autoprezentacja trenera pracy i klienta (czyli osoby z niepełnosprawnością), poznanie programu (poznajemy się nawzajem, bo do tej pory nie wiedzieliśmy nawet o swoim istnieniu);
 • gromadzenie wstępnych informacji o kandydacie (czyli poznajemy się lepiej);
 • wypracowanie i zawarcie „kontraktu” (ustalamy zasady współpracy, żeby móc osobę z niepełnosprawnością aktywizować, podpisujemy umowę o podjęciu współpracy);
Już nie wygląda tak skomplikowanie, prawda?

No, to drugi etap: tworzenie profilu zawodowego. To wiele działań, na przykład wypracowanie we współpracy z klientem (osobą z niepełnosprawnością) diagnozy jego zasobów  i deficytów. To długi termin, który oznacza:

 • diagnozę doradczą preferencji i predyspozycji zawodowych (co umiesz, czego chciałbyś się nauczyć, co lubisz robić);
 • diagnozę kompetencji społecznych (jak sobie radzisz poza pracą),
 • warsztaty praktyczne w przedsiębiorstwie (nazywamy je próbami pracy – wizyta w przedsiębiorstwie, żeby zobaczyć, czym ta praca naprawdę jest – nikt inny nie zaoferuje takiej możliwości kandydatowi do pracy),
 • warsztaty grupowe z zakresu kompetencji społecznych i aktywnego poruszania się po rynku pracy (grupowe spotkania, bardzo ciekawe i kształcące);
Na koniec tego etapu tworzymy Indywidualny Profil Zawodowy i towarzyszący mu Indywidualny Plan Działania. Zbieramy w nim wszystkie wnioski, propozycje i prognozy tego, co trener pracy i jego klient powinni zrobić, co wziąć pod uwagę, aby w możliwe niedługim czasie cieszyć się z efektu, jakim jest dobra praca.

Przechodzimy więc do trzeciego etapu: poszukiwania pracy.

 • trener pracy wspiera klienta w utworzeniu dokumentów aplikacyjnych (co trzeba napisać zostanie napisane, by pracodawca dowiedział się o nowym kandydacie do pracy);
 • identyfikujemy (czyli znajdujemy) potencjalne miejsce pracy;
 • wspomagamy się praktykami i stażami (sprawdź się i przekonaj do siebie pracodawcę);
Prawdopodobnie to trzy etapy, które najbardziej interesują wszystkich. Wszystkich tych, którzy nie wiedzą za wiele o profesjonalnym poszukiwaniu pracy ze wsparciem.

A etap czwarty to: zaangażowanie pracodawcy. Bo pracodawca w naszym projekcie jest również naszym klientem! Co zatem robimy dla tego klienta?

 • kontaktujemy się z Nim bezpośrednio, aby zachęcić do zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością na konkretnym stanowisku pracy;
 • wspieramy w trakcie rozmowy rekrutacyjnej;
 • wspieramy w procedurze zatrudnienia;
 • przygotowujemy Go i całe środowisko pracownicze do współpracy z nowo zatrudnioną osobą;

I, wreszcie, etap piąty! Wsparcie w miejscu pracy i poza nim, czyli:

 • szkolenie na stanowisku pracy (pamiętaj, że trener wyznaje zasadę „wsparcia tyle, ile potrzeba, samodzielności tyle, ile się da”);
 • monitorowanie przebiegu pracy w kontakcie z pracodawcą;
 • wsparcie trenerskie (społeczne) w miejscu pracy;
 • wsparcie poza miejscem pracy (nowa praca, to nowy element życia!);