Trener pracy. Kim są trenerzy i trenerki?

Trener pracy wypracowuje odpowiednie dla klientów możliwości szkoleń i zatrudnienia na otwartym rynku pracy oraz wspomaga ich w osiąganiu celów. To tak w skrócie.

Celem istnienia stanowiska trenera pracy jest zapewnienie optymalnych warunków do podjęcia i kontynuacji aktywności zawodowej przez osoby z niepełnosprawnością. Osoby te potrzebują indywidualnego wsparcia, zgodnego z pięcioetapowym procesem zatrudnienia wspomaganego, aby pozyskać i utrzymać trwałe zatrudnienie. Wspólnie z nimi trener pracy tworzy warunki do optymalnej adaptacji w naturalnych środowiskach wspierających. Trenerzy pracy pracują zawsze w zespole pod kierunkiem upoważnionej osoby – koordynatora zespołu (mentora) lub innej osoby wyznaczonej przez organizatora usług zatrudnienia wspomaganego. Pracodawcą dla trenerów pracy jest organizacja/instytucja realizująca usługi zatrudnienia wspomaganego jako zewnętrzne usługi dla pracodawców z otwartego rynku pracy.

 

Profil kompetencyjny trenera pracy ze względu na zakres zadań, które ma on wykonywać jest bardzo szeroki. Powinien koncentrować się na trzech podstawowych obszarach definiowanych jako CECHY OSOBOWOŚCI, WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI.

Kompetencje osobiste. Czyli trenerska motywacja, trenerskie emocje, trenerski sposób przeżywania. Zatem trener powinien mieć odpowiednie nastawienie do pełnionej roli, zaangażowanie. Do tego otwartość, gotowość do współpracy z ludźmi (w tym z osobami o szczególnych potrzebach), empatię. Trener przyjmuje, że to co robi, robi nie dla siebie, a dla osoby, którą wspiera – osoba z niepełnosprawnością jest PODMIOTEM jego działań. W każdej sytuacji dba o podmiotowe traktowanie klienta: pozostawia mu wybory i kontrolę swojej sytuacji. Rozumie, że jego współpraca z klientem ma służyć wzmacnianiu tożsamości klienta.

Trener realizuje podejmowane działania zgodnie z wyznawanymi normami etycznymi i wartościami firmy oraz przyjętymi standardami pracy. Jest uczciwy, szczery i lojalny również w trudnych sytuacjach. Zawsze dba o poufność i zachowuje dyskrecję wobec klienta i pracodawcy. Otwarcie przedstawia swoje stanowisko i intencje, promując jednocześnie postawę otwartości wśród innych. Trener pracy jest dojrzały emocjonalnie. Skutecznie radzi sobie z negatywnymi uczuciami, potrafi zaakceptować własne słabości, przekazuje tę umiejętność klientom. Kontroluje swoje emocje – na krytykę czy prowokację reaguje spokojnie, nie wchodzi w konfrontację, stara się nie dopuszczać do sytuacji kryzysowych.

Krótko mówiąc jest odporny psychicznie. Ma zdolność radzenia sobie z kryzysami, niepowodzeniami, klęskami i traumatycznymi doświadczeniami. Osiąga złożone cele, utrzymując dobrą formę psychiczną pomimo presji i przeszkód. Umie pracować w trudnych warunkach, pracuje sprawnie i efektywnie nawet przez bardzo długi czas, pomagając przy tym klientowi. Potrafi zachować koncentrację, wykonując wiele zadań jednocześnie, zawsze wspierając przy tym klienta. Jest asertywny, w stanowczy i jednoznaczny sposób stawia granice, których potrafi skutecznie bronić. Tak, to też tak w skrócie.

 

A co  jeszcze „ma” trener, trenerka pracy?

Kompetencje wykonawcze. Czyli orientacja w działaniu na osobę i cel. Ogólnie mówiąc. Trener stosuje w swoim działaniu podejście skoncentrowane na osobie, służące temu, by klienci mogli wykorzystać i rozwijać swoje umiejętności oraz poszerzać relacje. Organizacja pracy, dyspozycyjność, elastyczność i samodzielność w działaniu to też ważne kompetencje trenera. Wytrwałość, konsekwencja, sumienność i dokładność. To wszystko musi być dopełnione umiejętnościami do przekazywania wiedzy (szkoleniowymi), umiejętnościami sprzedażowymi i marketingowymi, a nawet umiejętnościami negocjacji i mediacji.