Spotkanie z prawnikiem

Dnia  09.10.2018 w Zespole Szkół Specjalnych w ramach projektu Obywatele Razem odbyło się spotkanie dla rodziców osób niepełnosprawnych, nauczycieli szkoły oraz uczestników projektu z prawnikiem z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Na spotkaniu poruszone były tematy najbardziej naglących problemów dotykających rodziny osób z niepełnosprawnością intelektualną, problemy ubezwłasnowolnienia. Rodzice pytali o przepisy, ustawy dotyczące możliwości zatrudnienia bez utraty świadczeń.