Spotkanie informacyjno-promocyjne o zadaniu publicznym „Czas Rozwoju w Łomży” i Wigilia

Dnia 17.12.2019 w restauracji Łomżanka odbyło się spotkanie informacyjno-promocyjne o zadaniu publicznym „Czas Rozwoju w Łomży” sfinansowane z środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, które realizuje Stowarzyszenie Czas Rozwoju w Łomży. Spotkanie to było również podsumowaniem rocznych działań stowarzyszenia i połączone z Wigilią.

Prezes p. Marta Biedrzycka z Zarządem organizacji dziękowała za uczestnictwo w projektach: Klubu Integracji Środowiskowej II, Klubu z Kulturą II, Centrum Wolontariatu ( finansowanych przez Urząd Miasta Łomża), Obywatele Razem (finansowane z FIO) oraz za współpracę rodzicom osób niepełnosprawnych, pracodawcom i pracownikom, koordynatorom i całemu zespołowi zatrudnienia wspomaganego.

Do końca grudnia i w styczniu 2020 r. trwa rekrutacja osób z niepełnosprawnością zainteresowanych zdobyciem zatrudnienia na otwartym rynku pracy przy wsparciu trenera pracy. Zapraszamy do projektu osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności z Łomży i powiatu łomżyńskiego.