Projekty aktualne

Klub Integracji Środowiskowej

Klub Integracji Środowiskowej to miejsce służące integracji, rozwojowi osobistemu oraz samopomocy osób z niepełnosprawnością, szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin. Program zakłada cykliczne prowadzenie różnorodnych zajęć terapeutycznych, treningu umiejętności społecznych, w tym radzenia sobie z emocjami, uczestnictwo w życiu społecznym, kulturalnym. Młodzież i dorośli z niepełnosprawnością, w tym intelektualną, mają problem z zagospodarowaniem czasu wolnego. Podczas spotkań mogą oni  realizować swoje zainteresowania i znaleźć szczęście w pokonywaniu, nieraz z wielkim wysiłkiem, własnych ograniczeń. W tej perspektywie organizować swój czas wolny oznacza zachować i rozwijać swoją ciekawość w stosunku do rzeczywistości, rozszerzać na miarę możliwości swój horyzont umysłowy i uczuciowy, wzbogacać swoje życie wewnętrzne i rozwijać możliwości twórcze. Uczestnikami są osoby z niepełnosprawnością, głównie intelektualną, z terenu miasta Łomża. Spotkania realizowane są w Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej „Domek Pastora” w Łomży. Z obserwacji wynika, że na terenie miasta Łomża istnieje luka w ofercie zajęć dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin, w których mogłyby one czynnie uczestniczyć i rozwijać swój potencjał społeczny. Młodzież i dorosłe osoby z niepełnosprawnością, często pozostawione są same w domach rodzinnych. Zarówno one, jak i ich rodziny nie mają możliwości kontynuacji rozwoju społecznego.


Pracownia Rozwoju

Pracownia Rozwoju to projekt skierowany do dzieci  i młodzieży z niepełnosprawnością. Zakłada on przeprowadzenie specjalistycznych zajęć terapeutycznych mających na celu wspomaganie rozwoju poprzez usprawnianie małej motoryki z terapią ręki oraz terapię EEG Biofeeedback. Działania odbędą się w terminie od lipca 2017 do grudnia 2017 r. Głównym celem projektu jest zapewnienie  dostępu mieszkańcom miasta Łomża do bezpłatnych zajęć specjalistycznych. W ramach projektu „Pracownia rozwoju” terapią objętych zostanie 3 dzieci. Adresatami zajęć są dzieci i młodzież z różnym stopniem niepełnosprawności prezentujące deficyty w rozwoju poznawczym, emocjonalnym, motorycznym,  manualnym.

Projekt realizowany jest w ramach zadania publicznego pod  tytułem Pracownia Rozwoju, współfinansowany ze środków otrzymanych z Urzędu Miasta Łomża.


Rozproszone Zmysły

Rozproszone zmysły to projekt skierowany do dzieci z niepełnosprawnością. Zakłada on przeprowadzenie specjalistycznych zajęć terapeutycznych mających na celu wspomaganie rozwoju poprzez terapię integracji sensorycznej SI. Działania odbędą się w terminie od lipca 2017 do sierpnia 2017 r. W ramach projektu „Pracownia rozwoju” wsparciem objętych zostanie 20 dzieci, w tym 4 specjalistyczną terapią SI.  Adresatami zajęć są dzieci z różnym stopniem niepełnosprawności prezentujące deficyty w rozwoju emocjonalnym i motorycznym.

Projekt realizowany jest w ramach środków otrzymanych z Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych.