Obywatele Razem

Stowarzyszenie Czas Rozwoju w terminie 01.05.2018r. – 30.12.2019r. realizowało projekt „Obywatele razem”, dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

 

obywatele razem - stowarzyszenie czas rozwoju - logo
Głównym celem projektu Obywatele Razem była aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną przy wsparciu trenerów pracy. Do udziału w projekcie zaprosiliśmy osoby z niepełnosprawnością (z orzeczeniem), które są zainteresowane zdobyciem zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Projekt, z uwagi na odniesione sukcesy, został przekształcony w zadanie publiczne Czas Rozwoju w Łomży, co pomogło kontynuować wsparcie tak potrzebne wielu beneficjentom.