„Obywatele Razem” w praktyce

Projekt „Obywatele Razem” realizowany jest w ramach środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w terminie 01.05.2018-30.11.2019 r.

Głównymi celami projektu są:

 • aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z miasta i powiatu Łomża,
 • wdrożenie usługi zatrudnienia wspomaganego w Łomży.
 • przygotowanie osób niepełnosprawnych do zatrudnienia ze wsparciem trenera pracy na otwartym rynku pracy.

W projekcie wykorzystujemy najbardziej skuteczną metodę wprowadzenia osób z niepełnosprawnością intelektualną na otwarty rynek pracy jaką jest zatrudnienie wspomagane.

Zadania trenera pracy:

 • indywidualne wsparcie w szukaniu pracy (pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych, w wyborze ofert pracy, wyborze pracodawcy, organizacja praktyk w miejscu pracy);
 • stworzenie profilu zawodowego i indywidualnego planu działania;
 • pomoc w doborze odpowiedniego stanowiska pracy osobie z niepełnosprawnością;
 • wsparcie osoby z niepełnosprawnością przed zatrudnieniem;
 • wsparcie w miejscu pracy i poza nim ( pomoc w formalnościach związanych z zatrudnieniem, pomoc w rozmowie kwalifikacyjnej,  szkolenie na stanowisku pracy, monitorowanie przebiegu pracy ).

W projekcie „Obywatele razem” uczestnicy korzystają z następujących form wsparcia:

 • Warsztaty grupowe z psychologiem i trenerami pracy z zakresu kompetencji społecznych i aktywnego poruszania się po rynku pracy- grupowe wsparcie psychologiczno – doradcze.
 • Tworzenie profilu zawodowego oraz Indywidualnego Planu Działania.
 • Konsultacje indywidualne z psychologiem.
 • Indywidualne pośrednictwo pracy.
 • Indywidualne zajęcia praktyczne na otwartym rynku pracy (próbki pracy i praktyki zawodowe).
 • Wsparcie w poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia.

Psycholog- wsparcie indywidualne.

Celem spotkań indywidualnych jest zbadanie słabych i mocnych stron osób kwalifikowanych do projektu, nawiązanie relacji, poznanie problemów,  które utrudniają funkcjonowanie społeczne oraz wzmocnienie  motywacji do podjęcia pracy.

Psycholog- wsparcie grupowe.

Spotykamy się w każdą środę o godz.16.00 w Domku Pastora.

Spotkania grupowe mają charakter edukacyjno – warsztatowy co oznacza, że oprócz wiedzy o tematyce związanej głównie z umiejętnościami społecznymi,  uczestnicy mogą wypróbować swoich możliwości w bezpiecznych warunkach. Poruszane są tematy związane z samooceną, wartościami i potrzebami,

umiejętnościami i zdolnościami, zainteresowaniami i predyspozycjami zawodowymi, trudnymi sytuacjami i emocjami, asertywnością, komunikacją, współpracą, rozwiązywaniem konfliktów.

W trakcie ćwiczeń praktycznych uczestników wspierają trenerzy pracy.

Pod czujnym okiem Pani psycholog i trenerów pracy uczestnicy wykonują zadania, dzięki którym nabywają umiejętności niezbędne w pracy.

Po dużej dawce wiedzy przekazanej przez Panią Asię i po ćwiczeniach praktycznych wspieramy się również przyjemnościami.

Spotkanie z prawnikiem

Dnia 09.10.2018 w Zespole Szkół Specjalnych w ramach projektu „Obywatele Razem” odbyło się spotkanie dla rodziców osób niepełnosprawnych, nauczycieli szkoły oraz uczestników projektu z prawnikiem z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.  Na spotkaniu poruszone były tematy najbardziej naglących problemów dotykających rodziny osób z niepełnosprawnością intelektualną,  problemy ubezwłasnowolnienia. Rodzice pytali o przepisy, ustawy dotyczące możliwości zatrudnienia bez utraty świadczeń.

Indywidualne zajęcia praktyczne na otwartym rynku pracy

Próbki pracy

W celu sprawdzenia  posiadanych umiejętności oraz weryfikacji jakości i tempa pracy pod czujnym okiem trenerów pracy uczestnicy odbywają próbki pracy. Dzięki nim dużo dowiadują się o sobie oraz doświadczają bezcenne kontakty z pracodawcami i innymi pracownikami firmy, przedsiębiorstwa.

Praktyki zawodowe

Po określeniu profilu zawodowego czas na realizację Indywidualnego Planu Działania. Główną jego częścią są praktyki zawodowe w miejscu i na stanowisku dopasowanym do zainteresowań, predyspozycji i możliwości kandydata na pracownika. Praktyki trwają ok. 2 tygodni przy wsparciu trenera pracy.

Pani Aleksandra odbyła praktyki zawodowe w spółdzielni socjalnej Alexis.

Pani Magdalena odbywa praktyki w Zespole Szkół Specjalnych.

Pan Dawid odbył próbki pracy w Parku Przemysłowym na stanowisku pomocnika prac biurowych, obecnie odbywa praktyki zawodowe w Zespole Szkół Specjalnych.

Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH”

Działania projektu wspiera Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH” z Białegostoku. Trenerzy pracy  odbyli tam szkolenia praktyczne. Nasi przyjaciele dzielą się z nami swoją wiedzą, doświadczeniem, udzielają rad.

W listopadzie 2018 r. mieliśmy przyjemność gościć Pana Rafała- Prezesa stowarzyszenia, który ciekawie opowiadał o wsparciu osób niepełnosprawnych w Białymstoku i innych aktywnościach, które tam realizują.

Spotkanie wigilijne

Tak się przyjęło, że grudzień to miesiąc podsumowań. To czas, kiedy patrzymy wstecz, oceniamy miniony rok, podejmowane decyzje, realizowane plany i dokonujemy próby weryfikacji tego, co udało nam się wspólnymi siłami zrealizować… 15 grudnia 2018 roku w Domku Pastora miało miejsce wyjątkowe podsumowanie. Tego dnia prezes i członkowie stowarzyszenia „Czas Rozwoju” spotkali się wspólnie z trenerami pracy, osobami biorącymi udział w projekcie FIO „Obywatele razem”, uczestnikami Klubu Integracji Środowiskowej i ich rodzicami oraz wolontariuszami PWSiP na uroczystej Wigilii.

Możemy z dumą stwierdzić, że nasze Stowarzyszenie przez okres minionego roku zyskało wielu sympatyków, którym podobnie jak nam nie jest obojętny los osób niepełnosprawnych intelektualnie. To już nasza druga wspólna wigilia, ale po raz pierwszy spotkaliśmy się w tak licznym gronie. Swoją obecnością zaszczyciło nas ponad 40 osób, które łączy wyjątkowo ważna, wspólna idea. Spotkanie było wyjątkowe. Wszystkim udzielił się świąteczny nastrój. Nie zabrakło serdeczności, ciepłych słów, życzeń i gorących uścisków. Wspólnie przełamaliśmy się opłatkiem i zasiedliśmy przy syto zastawionym stole, który był zasługą Spółdzielni Socjalnej „Łomżanka” oraz domowym specjałom niezastąpionych rodziców naszych klubowiczów. Nowa prezes stowarzyszenia, pani Marta Biedrzycka podziękowała Wszystkim zgromadzonym za owocną współpracę i życzyła spokojnych, radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia. Pojawił się też wyjątkowy „prezent” – koordynatorzy projektu FIO podzielili się z nami pierwszymi sukcesami realizowanego przez Stowarzyszenie „Czas Rozwoju” projektu „Obywatele razem”. Przedstawili nam pierwsze osoby niepełnosprawne, które otrzymały zatrudnienie na otwartym, łomżyńskim rynku pracy. Gratulujemy młodym pracownikom i ich trenerom!

Zatrudnienie

Mamy pierwsze sukcesy, pierwsze umowy zatrudnienia. Gratulacje dla osób zatrudnionych oraz całego zespołu wsparcia.

Pani Małgorzata ramach praktyk w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej pomagała starszym osobom i w tym charakterze pracuje jako wolontariusz.

Pan Mariusz odbył próbki pracy, praktyki zawodowe i jest zatrudniony w Zakładach Spożywczych Bona na stanowisku pomocnika magazyniera.

Pan Piotr odbył próbki pracy Zakładach Spożywczych Bona i w spółdzielni socjalnej Kawiarni i Restauracji Łomżanka. Jest zatrudniony w spółdzielni Łomżanka jako pomocnik kucharza.