O nas

Stowarzyszenie „Czas Rozwoju” powstało w sierpniu 2016 r. Naszym celem jest przede wszystkim pomoc w rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością (szczególnie intelektualną) oraz niesienie wsparcia ich najbliższym. Pragniemy także pomagać dzieciom w wyrównywaniu zaburzeń rozwojowych.

 

Stowarzyszenie powstało jako odpowiedź na potrzebę lokalnego środowiska osób niepełnosprawnych oraz rozwoju osobistego założycieli. Wśród naszych członków są osoby mające bogate doświadczenia w pracy z osobami z niepełnosprawnością, w tym intelektualną. Posiadają one umiejętności i uprawnienia do prowadzenia różnorodnych terapii wspomagających rozwój. Naszym marzeniem jest stworzenie podstaw zatrudnienia wspomaganego na lokalnym rynku pracy. Dążymy do stwarzania warunków do integrowania środowiska osób niepełnosprawnych ze środowiskiem osób pełnosprawnych.