Nasze cele

Stowarzyszenie „Czas Rozwoju” jest organizacją pozarządową, która działa na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz osób niepełnosprawnych i prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym i zawodowym. Jesteśmy dopiero na początku naszej drogi i zdajemy sobie sprawę, że przed nami dużo pracy ale też doskonale wiemy w jakim kierunku chcemy podążać.

 

Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może…” – Janusz Korczak

 

Misją naszego stowarzyszenia  jest przede wszystkim wszechstronna pomoc w rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych oraz niesienie wsparcia ich rodzicom i opiekunom. Bazując na specjalistycznym wykształceniu
i wieloletnim doświadczeniu fachowców, którzy z nami współpracują pragniemy zapewniać osobom niepełnosprawnym jak najwyższą jakość terapii, edukacji, usprawniania i opieki. Poprzez stymulację ich społecznego, intelektualnego i emocjonalnego rozwoju chcemy przygotować ich do aktywnego, możliwie najbardziej niezależnego, dorosłego życia. Chcemy pogłębiać świadomość społeczeństwa w temacie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, upowszechniać wiedzę o innowacyjnych metodach pracy, wspomagających i stymulujących rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych zarówno niepełnosprawnych jak i pełnosprawnych.

 

Zależy nam na tym, aby krąg osób, które chcemy wspierać, nieustannie się powiększał, dlatego też nasza pomoc przybiera różny charakter. Poza szeroko rozumianą działalnością na rzecz zwiększania aktywności osób niepełnosprawnych, zajmujemy się również, m.in.:  

  • prowadzeniem poradnictwa w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi,
  • organizowaniem i prowadzeniem różnych form: edukacji, opieki, terapii, warsztatów, aktywizacji zawodowej i społecznej, konferencji, szkoleń, itp.,
  • organizowaniem różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży,
  • poszerzaniem infrastruktury, zapewniającej polepszenie warunków rehabilitacji i edukacji osób niepełnosprawnych.

 

„…osobę niepełnosprawną trzeba przede wszystkim dostrzec, zbliżyć się do niej i wtedy dopiero można zobaczyć w niej zwyczajnego człowieka, który tak samo jak my, ma uczucia, talenty, ambicje, różne potrzeby i bardzo chce żeby go normalnie traktować…” – Anna Dymna – aktorka, prezes fundacji „Mimo wszystko”