Nasz zespół

Prezes Stowarzyszenia

Joanna Brzezińska
tel. 693 183 000

Sekretarz

Beata Przestrzelska

Skarbnik

Emilia Turowska