Komu pomagamy

Członkowie Stowarzyszenia „Czas Rozwoju” pochylają się nad potrzebami: osób z niepełnosprawnością, szczególnie niepełnosprawnością intelektualną oraz dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.

 

Niepełnosprawność intelektualną charakteryzują głównie utrudnienia w sferze percepcyjnej, poznawczej i społecznej. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną, tak jak wszyscy posiadają zdolność rozwoju, poszerzania swoich umiejętności. Do nabywania umiejętności życia społecznego, funkcjonowania w świecie na miarę własnych możliwości, wyrażania swoich potrzeb i emocji potrzebują pomocy i opieki. Wielorakie zajęcia terapeutyczne, edukacyjne, warsztatowe wspomagają zaburzony rozwój osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poprzez sprzyjające postawy społeczne tworzymy warunki do jak najbardziej samodzielnego, aktywnego życia. Możliwość wyrażania siebie, odczuwanie osiągnięcia sukcesu jest dla osób z niepełnosprawnością tak samo ważne jak dla nas wszystkich. Mogą osiągnąć to poprzez aktywności artystyczne: różnego rodzaju zajęcia plastyczne, muzyczne, rękodzieło. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną potrzebują również przynależności do grupy społecznej, tworzenia więzi. Możliwość uczenia się prawidłowych relacji, zachowań uzyskują podczas uczestniczenia w różnego rodzaju spotkaniach rówieśniczych w grupach wspomaganych przez terapeutów.

 

Dzieci ze specyficznymi potrzebami

Rozwój dzieci nie zawsze przebiega harmonijnie we wszystkich sferach rozwoju. U każdego dziecka można zaobserwować pewne braki lub uzdolnienia. Należy je rozwijać lub kompensować i wyrównywać. Zaburzenia w sferze motoryki dużej i małej, koordynacji, naśladowania, uwagi słuchowej, skupiania uwagi, komunikowania wymagają podjęcia działań edukacyjnych i terapeutycznych mających na celu stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka oraz wspomaganie korygowania zaburzonych funkcji. Różnorodne terapie i ćwiczenia prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów umożliwiają dzieciom osiągnięcie poczucia sukcesu, usprawnienia zaburzonych funkcji, rozwinięcia zainteresowań.