Drugi etap rekrutacji uczestników do projektu „Obywatele razem”

Stowarzyszenie „Czas Rozwoju” z Łomży rozpoczęło drugi etap rekrutacji uczestników do projektu „Obywatele razem”, finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową oraz z zaburzeniami psychicznymi przy wsparciu trenera pracy.

Zapraszamy do projektu osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności z Łomży i powiatu łomżyńskiego.

Kontakt: www.czas-rozwoju.pl
Mail: czas.rozwoju@onet.eu