Czas Rozwoju – Sklepy Charytatywne

Projekt ”Czas Rozwoju – Sklepy Charytatywne” sfinansowany ze środków Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej realizowany przez Stowarzyszenie „Czas Rozwoju”
w Łomży.

Film instruktażowy o sposobach twórczego wykorzystania oddanych materiałów w formie darowizny do stowarzyszenia z udziałem uczestników projektu z Łomży.

Film instruktażowy o sposobach twórczego wykorzystania niepotrzebnych materiałów z udziałem uczestników projektu z Litwy.