Czas Rozwoju w Łomży

…czas rozwoju, czyli czas na ciąg dalszy.

 

Stowarzyszenie Czas Rozwoju w terminie 01.07.2019 r. – 31.12.2021 r. realizuje zadanie publiczne „Czas Rozwoju w Łomży”. Zadanie finansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Głównym celem kontynuacji usługi zatrudnienia wspomaganego jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną przy wsparciu trenerów pracy. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby niepełnosprawne z orzeczeniem, które są zainteresowane zdobyciem zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

W projekcie stowarzyszenie zdobyło środki finansowe na wynajęcie lokalu oraz doposażenie w sprzęt do specjalistycznych terapii.

W ramach projektu dla 20 osób z niepełnosprawnościami lub deficytami rozwojowymi będzie przeprowadzona terapia integracji sensorycznej, terapia uwagi słuchowej metodą Tomatisa, terapia EEG Biofeedback, terapia AAC komunikacji alternatywnej i wspomagającej, terapia ręki oraz dogoterapia.

 

Zapraszamy!