Zaproszenie do udziału w projekcie

Stowarzyszenie Czas Rozwoju w terminie 01.07.2019 r. – 31.12.2021 r. realizuje zadanie publiczne „Czas Rozwoju w Łomży”. Projekt jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030. Głównym celem kontynuacji usługi zatrudnienia wspomaganego jest aktywizacja społeczna i…

Rekrutacja do projektu Zatrudnienie Wspomagane i Aktywizacja Społeczna

Stowarzyszenie Czas Rozwoju w terminie 01.12.2019 r. – 31.12.2020 r. realizuje zadanie publiczne „Czas Rozwoju w Łomży”, finansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030. Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną przy wsparciu trenerów…

Zaproszenie na spotkanie z prawnikiem z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE Z PRAWNIKIEM Z POLSKIEGO STOWARZYSZENIA  NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ  INTELEKTUALNĄ W DNIU 20.03.2019 o GODZ.16.00. MIEJSCE: DOMEK PASTORA UL. KRZYWE KOŁO 1 TEMAT: PRAWNE ASPEKTY ZWIĄZANE Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W KONTEKŚCIE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA WSPOMAGANEGO

Drugi etap rekrutacji uczestników do projektu „Obywatele razem”

Stowarzyszenie „Czas Rozwoju” z Łomży rozpoczęło drugi etap rekrutacji uczestników do projektu „Obywatele razem”, finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową oraz z zaburzeniami psychicznymi przy wsparciu trenera pracy. Zapraszamy do projektu osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności z…

„Obywatele Razem” w praktyce

Projekt „Obywatele Razem” realizowany jest w ramach środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w terminie 01.05.2018-30.11.2019 r. Głównymi celami projektu są: aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z miasta i powiatu Łomża, wdrożenie usługi zatrudnienia wspomaganego w Łomży. przygotowanie osób niepełnosprawnych do zatrudnienia ze wsparciem trenera pracy na otwartym rynku pracy. W projekcie…

Spotkanie z prawnikiem

Dnia  09.10.2018 w Zespole Szkół Specjalnych w ramach projektu Obywatele Razem odbyło się spotkanie dla rodziców osób niepełnosprawnych, nauczycieli szkoły oraz uczestników projektu z prawnikiem z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Na spotkaniu poruszone były tematy najbardziej naglących problemów dotykających rodziny osób z niepełnosprawnością intelektualną, problemy ubezwłasnowolnienia. Rodzice pytali o…

Pierwsze spotkanie z uczestnikami projektu „Obywatele Razem”

Z ogromną  przyjemnością informujemy, iż w Łomży z dniem 03.09.2018 Stowarzyszenie Czas Rozwoju rozpoczęło realizację projektu „Obywatele razem”, dofinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W projekcie wspierają nas Poseł na Sejm Bernadeta Krynicka oraz Urząd Miejski Łomża. Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną przy…