Zdrowie Psychiczne – WIELKA SPRAWA

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie „Czas Rozwoju” w terminie 04.04.2022 r. – 30.11.2022 r. realizuje zadanie publiczne „Zdrowie Psychiczne –  WIELKA SPRAWA”, finansowane ze środków budżetu miasta Łomży. Celem zadania jest profilaktyka zdrowia psychicznego połączona z warsztatami nauki relaksacji oraz pomoc psychologiczna. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby dorosłe zamieszkałe w mieście…

Zaproszenie do udziału w projekcie

Stowarzyszenie Czas Rozwoju w terminie 01.07.2019 r. – 31.12.2021 r. realizuje zadanie publiczne „Czas Rozwoju w Łomży”. Projekt jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030. Głównym celem kontynuacji usługi zatrudnienia wspomaganego jest aktywizacja społeczna i…

Projekt Centrum Wolontariatu

Centrum Wolontariatu Strona Centrum Wolontariatu: https://wolontariatlomza.pl Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie „Czas Rozwoju”, którego oferta na prowadzenie Centrum otrzymała dofinansowanie w otwartym konkursie ofert w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej. Koordynatorami projektu są Iwona Gilewska – która na co dzień pracuje w Zespole Szkół Specjalnych w Łomży wraz z…

Rekrutacja do projektu Zatrudnienie Wspomagane i Aktywizacja Społeczna

Stowarzyszenie Czas Rozwoju w terminie 01.12.2019 r. – 31.12.2020 r. realizuje zadanie publiczne „Czas Rozwoju w Łomży”, finansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030. Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną przy wsparciu trenerów…

Zaproszenie na spotkanie z prawnikiem z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE Z PRAWNIKIEM Z POLSKIEGO STOWARZYSZENIA  NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ  INTELEKTUALNĄ W DNIU 20.03.2019 o GODZ.16.00. MIEJSCE: DOMEK PASTORA UL. KRZYWE KOŁO 1 TEMAT: PRAWNE ASPEKTY ZWIĄZANE Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W KONTEKŚCIE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA WSPOMAGANEGO

Drugi etap rekrutacji uczestników do projektu „Obywatele razem”

Stowarzyszenie „Czas Rozwoju” z Łomży rozpoczęło drugi etap rekrutacji uczestników do projektu „Obywatele razem”, finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową oraz z zaburzeniami psychicznymi przy wsparciu trenera pracy. Zapraszamy do projektu osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności z…