Wyjście z izolacji ku zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Stowarzyszenie „Czas Rozwoju” w Zespole Szkół specjalnych realizuje projekt „Wyjście z izolacji ku zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” finansowany ze środków programu Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Zapraszamy 10 osób – dzieci i młodzież…