Aktualności

Zdrowie Psychiczne – WIELKA SPRAWA

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie „Czas Rozwoju” w terminie 04.04.2022 r. – 30.11.2022 r. realizuje zadanie publiczne „Zdrowie Psychiczne –  WIELKA SPRAWA”, finansowane ze środków budżetu miasta Łomży. Celem zadania jest profilaktyka zdrowia psychicznego połączona z warsztatami nauki relaksacji oraz pomoc psychologiczna. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby dorosłe zamieszkałe w mieście…

Wyjście z izolacji ku zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Stowarzyszenie „Czas Rozwoju” w Zespole Szkół specjalnych realizuje projekt „Wyjście z izolacji ku zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” finansowany ze środków programu Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Zapraszamy 10 osób – dzieci i młodzież…

Czas Rozwoju – Sklepy Charytatywne

Projekt ”Czas Rozwoju – Sklepy Charytatywne” sfinansowany ze środków Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej realizowany przez Stowarzyszenie „Czas Rozwoju” w Łomży. Film instruktażowy o sposobach twórczego wykorzystania oddanych materiałów w formie darowizny do stowarzyszenia z udziałem uczestników projektu z Łomży. Film instruktażowy o sposobach twórczego wykorzystania…

Klub z Kulturą – Ostoja Żubra i Tradycji Szlacheckiej w Tykocinie

Chyba nie ma na świecie osoby, której pandemia COVID-19 nie pokrzyżowała planów. Stowarzyszenie „Czas rozwoju” również musiało się z nią zmierzyć. Niestety ze względu na koronawirusa w ciągu ostatnich miesięcy z wielu spotkań musieliśmy zrezygnować i wiele nas ominęło … ale na szczęście powoli wracamy do gry!!! Co prawda z…

Zaproszenie do udziału w projekcie

Stowarzyszenie Czas Rozwoju w terminie 01.07.2019 r. – 31.12.2021 r. realizuje zadanie publiczne „Czas Rozwoju w Łomży”. Projekt jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030. Głównym celem kontynuacji usługi zatrudnienia wspomaganego jest aktywizacja społeczna i…

Projekt Centrum Wolontariatu

Centrum Wolontariatu Strona Centrum Wolontariatu: https://wolontariatlomza.pl Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie „Czas Rozwoju”, którego oferta na prowadzenie Centrum otrzymała dofinansowanie w otwartym konkursie ofert w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej. Koordynatorami projektu są Iwona Gilewska – która na co dzień pracuje w Zespole Szkół Specjalnych w Łomży wraz z…

Spotkanie informacyjno-promocyjne o zadaniu publicznym „Czas Rozwoju w Łomży” i Wigilia

Dnia 17.12.2019 w restauracji Łomżanka odbyło się spotkanie informacyjno-promocyjne o zadaniu publicznym „Czas Rozwoju w Łomży” sfinansowane z środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, które realizuje Stowarzyszenie Czas Rozwoju w Łomży. Spotkanie to było również podsumowaniem rocznych działań stowarzyszenia i połączone…

Rekrutacja do projektu Zatrudnienie Wspomagane i Aktywizacja Społeczna

Stowarzyszenie Czas Rozwoju w terminie 01.12.2019 r. – 31.12.2020 r. realizuje zadanie publiczne „Czas Rozwoju w Łomży”, finansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030. Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną przy wsparciu trenerów…